Pagsasanay ng bagong regulasyon ng ERP

Ang aming kumpanya ay nagsagawa ng mga pagsasanay sa mga bagong regulasyon ng ERP sa unang ilang buwan upang matuto nang higit pa tungkol sa mga bagong regulasyon ng ERP.